Dla pacjentów i klientów

Pacjenci placówek medycznych i klienci gabinetów niemedycznych powinni baczniej zwracać uwagę na kwestie sanitarno-higieniczne. Zalecana jest czujność i promowana postawa roszczeniowa wobec właścicieli czy personelu obu rodzajów placówek zakresie zapewnienia należytej prewencji zakażeń.

Ryzyko przenoszenia zakażeń krwiopochodnych, w tym HCV, można zminimalizować, stosując odpowiednie procedury sanitarno-higieniczne:

  • przestrzeganie zasad aseptycznego postępowania personelu (np. dokładne mycie i dezynfekowanie dłoni, dezynfekowanie i sterylizacja używanych narzędzi),
  • utrzymanie czystości pomieszczeń (np. dezynfekcja i mycie powierzchni, odpowiednio zorganizowana praca w gabinecie przez wyznaczenie tzw. strefy brudnej i czystej),
  • używanie sprzętu jednorazowego użytku,
  • używanie sprzętu wielokrotnego użytku prawidłowo wysterylizowanego do zabiegów przebiegających z naruszeniem ciągłości tkanek lub w sytuacji, gdy istnieje ryzyko skaleczenia, np. podczas golenia, wycinania skórek itp.

Każdy pacjent ma prawo zażądać od pracowników służby zdrowia, a klient od personelu gabinetów oferujących usługi tzw. upiększające, potwierdzenia wdrożenia zasad higieny, czyli właściwego wykonywania procedur mycia i dezynfekcji używanego podczas zabiegu sprzętu, stosowania jednorazowych igieł i rękawiczek jednorazowego użytku – nowych dla każdego pacjenta/klienta.
Każdy, kto kiedykolwiek znalazł się w jednej z sytuacji ryzykownych, powinien wykonać badanie krwi na obecność przeciwciał anty-HCV.

Materiał opracowano na podstawie:

  1. Raport rekomendacje 2013–2014, „Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV) w Polsce” Warszawa 2012
najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C