Media

Wiedza społeczeństwa na temat WZW C jest niewystarczająca. Nie rozróżniamy typów wirusowego zapalenia wątroby. Mylimy WZW typu C z innymi typami WZW A i B oraz utożsamiamy chorobę z jej objawem żółtaczką, która prawie nigdy nie pojawia się w przypadku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C. Polacy nie są świadomi zagrożenia ze strony HCV, nie wiedzą, jak przenosi się wirus i w jakich sytuacjach może dojść do zakażenia. Wydaje im się – co jest błędem – że istnieje szczepionka przeciwko HCV, a zakażenia można uniknąć przez zachowanie podstawowych zasad higieny i stosowanie odpowiedniej diety. Nie wykonują testów, sądząc, że to ich nie dotyczy, gdyż zakazić się mogą tylko nieliczni mający częsty kontakt z krwią, i tym samym po prostu bagatelizują problem.

Kampania społeczna „Cichy zabójca WZW C. Działa w ukryciu. Twoja niewiedza utrzymuje go przy życiu” jest realizowana od lat i jest odpowiedzią na problem nieświadomości Polaków dotyczącej zagrożenia ze strony wirusa HCV oraz problem niskiej wykrywalności zakażeń w społeczeństwie. Jej celem jest podnoszenie wiedzy i mobilizowanie do wykonywania badań na obecność przeciwciał anty-HCV we krwi. Jako organizatorzy wierzymy, że dzięki współpracy z mediami i ich wsparciu przyczynimy się do wzrostu świadomości społecznej na temat zagrożeń wynikających z zakażeń wirusem HCV oraz popularyzacji właściwych nawyków ograniczających transmisję wirusa, a także do podniesienia poziomu diagnostyki w Polsce.

Zapoznaj się z informacjami prasowymi tworzonymi w ramach kampanii edukacyjnej oraz zobacz, co o problemie zakażeń HCV piszą media

najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C