Terapia

Co powinieneś wiedzieć o leczeniu? Zakażenie HCV to nie wyrok i można je wyleczyć. Konieczne jest leczenie farmakologiczne, ustalone indywidualnie dla każdego pacjenta.

Obecnie dostępne metody leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C wpływają na odpowiedź układu odpornościowego gospodarza oraz działają przeciwwirusowo. Głównym celem terapii przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C jest całkowita eliminacja wirusa HCV. Standardem leczenia przewlekłego zapalenia wątroby są zastrzyki podskórne z interferonem – pomagającym zwalczyć różne wirusy w organizmie, w tym również wirusy zapalenia wątroby typu C – w połączeniu z podawanymi doustnie lekami przeciwwirusowymi (rybawiryna, boceprewir, telaprewir). O doborze leków dla indywidualnego pacjenta decyduje lekarz.

Długość leczenia zależy od genotypu wirusa. I tak:

  • Przy genotypach 1, 4, 5, 6 wirusa standardowa terapia dwulekowa trwa od 48 do 72 tygodni.
  • Przy genotypach 2 i 3 wirusa standardowa terapia dwulekowa trwa 24 tygodnie.

Terapia trójlekowa opierająca się na podaniu pegylowanego interferonu alfa z rybawiryną i inhibitorem proteazy jest wskazana jedynie w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu wywołanego zakażeniem wirusem o genotypie 1.Terapia trójlekowa jest refundowana w Polsce dla określonej grupy pacjentów.

Materiał opracowano na podstawie:

  1. Raport rekomendacje 2013-2014, Diagnostyka i terapia przewlekłwgo wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV)w Polsce” Warszawa 2012
najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C