Epidemiologia

Epidemiologia na świecie
Wirusowe zapalenie wątroby typu C to problem epidemiologiczny i społeczny dotyczący całego świata. Według szacunkowych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) liczba ludzi zakażonych tym wirusem na świecie wynosi 150 milionów. Każdego roku grupa zakażonych powiększa się o kolejne 3–4 miliony. Rocznie z powodu następstw zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu C umiera na świecie około 350 000 osób. Według szacunków WHO, przy braku wykrywalności HCV, a co za tym idzie właściwej terapii, liczba zgonów spowodowanych WZW C w najbliższych latach zwiększy się kilkukrotnie.
Widząc skalę problemu, Światowa Organizacja Zdrowia 21 maja 2010 roku uznała wirusowe zapalenie wątroby typu C za jedno z największych zagrożeń epidemiologicznych. WHO, podczas 63. Światowego Zgromadzenia Zdrowia, przyjęła pierwszą w historii rezolucję na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C, wzywającą rządy krajów członkowskich WHO do podjęcia środków na rzecz wzrostu świadomości, poprawy profilaktyki i diagnostyki WZW.

Epidemiologia w Polsce
Zgodnie z szacunkami Polskiej Grupy Ekspertów HCV, popartymi przeprowadzonymi w 2009 roku badaniami epidemiologicznymi, liczba osób w Polsce, które miały kontakt z wirusem HCV może wynosić około 730 000, czyli 1,9% populacji. Wśród nich 230 000 osób jest aktywnie zakażonych i wymaga leczenia. Większość z tych osób nie wie, że są zakażone i mogą nieświadomie przekazywać wirusa kolejnym osobom.
Do tej pory w Polsce zdiagnozowanych zostało jedynie około 55 000 osób.
Każdego roku liczba nosicieli się zwiększa. Według oficjalnych danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny od 1 stycznia do 30 listopada 2013 roku zarejestrowano 2471 przypadków zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu C. To 368 przypadków więcej w stosunku do tego samego okresu z roku 2012. Jednak oficjalne dane nie odzwierciedlają rzeczywistej liczny zakażeń, których prawdopodobnie jest zdecydowanie dużo więcej. Jest to następstwem zwykle bezobjawowego przebiegu ostrej fazy zakażenia oraz utrudniającej rozpoznanie okresowej normalizacji aktywności aminotransferaz nawet u osób z przewlekłym aktywnym zakażeniem HCV.

Materiał opracowano na podstawie:

  1. www.who.int
  2. Raport rekomendacje 2013–2014, „Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV) w Polsce” Warszawa 2012
  3. www.pzh.gov.pl
najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C