Etapy rozwoju choroby

W pierwszej fazie choroby, tj. fazie ostrego zapalenia wątroby typu C, tylko około 20% zakażonych osób obserwuje objawy, które zwykle nie sugerują choroby wątroby. Na tym etapie u około 15–50% zakażonych dochodzi do wyeliminowania wirusa bez leczenia. Dowodem przebytego zakażenia jest obecność we krwi przeciwciał anty-HCV. W pozostałych przypadkach zakażenie przechodzi w proces przewlekły i może prowadzić do włóknienia tkanki wątroby. Najczęściej stosowane w ocenie włóknienia skale wyróżniają trzy stopnie włóknienia – nieznaczny, średni i ciężki.

etapy_rozwoju_wzwC.png

Najczęstsze objawy przewlekłego zapalenia wątroby to osłabienie, bóle mięśni i stawów, świąd skóry, parestezje, zespół suchości błon śluzowych, obniżenie nastroju. Ciągłe namnażanie się wirusa powoduje zapalenie wątroby, którego wykładnikiem jest podwyższenie aktywności enzymów wątrobowych we krwi. Nasilający się proces włóknienia może po dłuższym czasie doprowadzić do marskości wątroby, która jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju raka wątrobowokomórkowego.

Materiał opracowano na podstawie:

  1. Raport rekomendacje 2013–2014, „Diagnostyka i terapia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (wirusem HCV) w Polsce” Warszawa 2012
najczęściej zadawane pytania dotyczące WZW typu C